Bakit mahalaga ang kapayapaan sa ating bansa

Sa hinaba-haba ng panahon ng pakikibaka ng pamahalaan laban sa mga tinaguriang insurhente sa Mindanao, hanggang ngayon ay hindi pa rin nareresolba ang digmaan dito. Ito ba ay dahil sa pakikialam ng ilang mga makapangyarihang bansa para sa kanilang nasyonal na interes?

Karamihan sa mga mayayaman na Pilipino ay sumusuporta sa Espanya. Ipinapakita lang nito na sa pamamagitan ng mapayapa at demokratikong paraan makakamtan ang minimithing kapayapaan at kasaganaan. Ang Wikang Filipino ay sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino kung sino, ano, at meron sila.

Ito rin ang nagbunsod sa pandaigdigang pakikibaka laban sa terorismo na nagresulta sa pagkagupo ng Afghanistan at Iraq. Baka mas magaling pa tayo diyan. Mga kasama, kung sa tingin ninyo tayo ay nalulugmok na sa karimlan at wala ng ni isang hibla ng pag — asa na makakapitan, nagkakamali kayo!

Ngunit, sa kabila ng mga naganap, hindi pa rin mapayapa ang daigdig, nariyan pa rin ang mga suicide attacks sa Afghanistan, Iraq, Pakistan, at India. Nasa atin na ang desisyon kung magpapaniwala at magpapaapekto tayo sa mga ganitong bagay dahil tayo lamang mga Pilipino ang nakakaalam kung ano ang katutuhanan.

Ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagka-unawaan - Pat A. Sto Tomas

Kamakailan lamang ay halos mawindang ang buong siyudad sa sunod — sunod na pamamaslang na nagaganap. Kapag hindi tayo humingi ng tulong kay Jesus na mapalinis tayo sa pamamagitan ng pagsisisi, para nating tinatanggihan ang Kanyang kaloob.

Sa mga kompanyang ating pinagtatrabahuhan, sa mga samahang sibika at kahit sa mga magkakapit-bahay parang normal na ang hindi pagkakaisa at pagkaka-unawaan.

Hindi madali ang kay Mannuel L. Hinggil sa Serbisyo Filipino Kapayapaan: Patayan, hold — upan, nag — aaway na mga magulang, mga kapitbahay na nagsasabunutan dahil lamang sawalang kwentang tsismis, harurot ng mga sasakyan, usok, mga estudyanteng nagwawala Pag-aaral tungkol sa buhay ng Tagapagligtas sa simbahan at sa seminary.

Sabi pa nga g ating bayani na si Dr. Palawakin natin an gating isipan! Kailangan ba talaga nating sisihin ang iba sa mga bagay na ating nararanasan? Hanggang nakapagdesisyon na ang madla na nang magiging Wikang Pambansa ay ang Wikang Filipino. Ipinagdiriwang mo ba ang iyong sariling wika?

Sa loob ng aming silid — aralan, abala ang lahat sa pagsagot ng aming pagsusulit. Kamakailan ay nabasa ko ang isang blog post kung saan tinalakay ng awtor kung paano gumaganap ng mahalagang papel ang Tagapagligtas sa buhay niya araw-araw.

Ang tao nga naman! Ito ay nagdulot lamang ng kamatayan, kahirapan, at kawalang katarungan. Hindi pa man natapos ang mga kasong kahit kailan ay hindi na yata malulutas, isa na namang nakagigimbal na balita ang naghatid ng matinding kaba, takot, poot at galit sa puso ng bawat mamamayang may pakialam sa mga nangyayari sa paligid.

Bakit hindi natin subukin ang mapayapang paraan upang makamtan ang minimithing kapayapaan, kasaganaan, at pagkakapantay-pantay? Pag-aralan ang Pagbabayad-sala bilang paghahanda sa pakikibahagi ng sakramento. Kahit na ang mga magaganda at maayos na mga proyekto na nais ipatupad ng mga nasa kapangyarihan ay kinikwestyon ng mga nasa kabila imbes na suportahan upang mapadali ang pagpapatupad at makamit naman ng taong bayan ang mga benepisyo nito.

Bakit ba mahalaga ang Wikang Filipino

Sa aking isipan, naiiwan ang maraming katanungan:Ano nga ba ang tunay na halaga ng kapayapaan at bakit napakahirap itong makamtan? lalo pang lumala ang situwasyon sa paglitaw ng mga madugong demonstrasyon sa Ehipto, Libya, Syria, Turkey, at iba pang bansa sa gitnang silangan.

kung ang mapayapang landas ang tatahakin ng ating mga pamahalaan, sa aking opinyon, mas. Bakit mahalagang pairalin ang kapayapaan sa ating mundo?bakit hindi digmaan ang sagot sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao, lahi, o bansa?

- Bakit Mahalaga Ang Kapayapaan Sa Ating Bansa. Pagsisiyasat Tungkol sa Batas Rizal Hi Sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang R.A. ? Anu-ano ang mga nilalaman nito?

Ang R.A. ay isang batas na nagsasaad na dapat ituro ng mga paaralan, pribado man o publiko, ang mga ginawa at isinulat ni Rizal. Nilalaman ng batas na ito, ang pagturo ng mga sulatin ni Rizal partikular na ang.

BAKIT MAHALAGA ANG PAMAHALAAN Department of Education • Mga iba’t-ibang paglilingkod a ibinibigay ng pamahalaan sa mga n mamamayan at sa ating bayan. ALAMIN MO. 2. Lagyan ng tsek () ang pangungusap na nagsasaad ng tungkol sa D. Nagpapatupad ng mga tuntunin at patakaran para sa kapayapaan at katahimikan ng bansa.

KAPAYAPAAN BIGYANG-DAAN, KAUNLARAN MAKAKAMTAN

Madalas na tinatalakay sa mga artikulo ng balita kapag patungkol sa pagpapaunlad na bansa ay ang pagkakaisa. Sinasabi na kaya hindi umuunlad ang bansa natin ay dahil walang pagkakaisa. Maging sa maliit na yunit gaya ng paaralan ay gayon din. Sa tuwing may pangkatang gawain, palagiang sinasabi ng guro na dapat ay may pagkakaisa.

Bakit. Mahalaga na tayo ay magkaisa at magkaunawaan alang-alang sa ating magandang kinabukasan.

Kapayapaan: Ano nga ba ang tunay na halaga nito?

Ito ang nagiging sanhi ng mabagal na pag-usad ng ating bansa at tayo ay napag-iiwanan ng ating karatig bansa sa Asya. Kung sabagay ang mga ganitong sitwasyon ay hindi nangyayari lamang sa pulitika sapagkat ito ay atin ding nakikita sa .

Download
Bakit mahalaga ang kapayapaan sa ating bansa
Rated 4/5 based on 90 review